Yakuzat ahtaalla Japanissa

Tämä ” Japanin uutisista saksittua” -sivusto on JKY:n verkkosivujen uusi lisä. Tähän sivustoon pyritään keräämään sellaisia mielenkiintoisia uutisia ja tietoja Japanista, jotka eivät muuten tule esille meidän tietovälineissä.

Yakuzat ahtaalla Japanissa

Japanin yakuzat, eli organinisoidut rikollisjärjestöt, elävät nykyään kovan paineen alaisina. Jäsenmäärät ovat vuosi vuodelta vähentyneet sen jälkeen kun poliisi vuonna 1992 aloitti tehostetun valvonnan. Kun yakuza-järjestöjen jäsenmäärä vielä 1960-luvulla oli liki 180 000 ja vielä vuonna 1992 lähes 90 000, se vuonna 2019 oli enää 28 200. Suurin jäsenmäärä on edelleen Yamaguchi gumi -järjestöllä. Tämän lisäksi yakuza-järjestöt kamppailevat myös samojen ongelmien kanssa kun japanilainen yhteiskunta yleensäkin. Huono taloudellinen tilanne antaa yhä vähemmän mahdollisuuksia yakuza-järjestöjen toiminnalle. Toinen ongelma on Japanin asukkaitten ja sen mukaan yakuza-järjestöjen jäsenistön ikääntyminen. Vuoden 2019 lopulla 51,2 % jäsenistöstä oli yli 50 vuotta täyttäneitä. Tämä on ensimmäinen kerta jolloin enemmistö jäsenistä ylittää tämän ikärajan. Myös yli 70 vuotta täyttäneiden jäsenten määrä on huomattavasti kasvanut. Esimerkkeinä voidaan mainita, että Yamaguchi gumin päällikkö on 83 vuotias ja toiseksi suurin Kobe Yamaguchi gumin päällikkö 79 vuotta täyttänyt.

Mutta vielä pahempi yakuza-järjestöjen kannalta on jälkikasvun puute. Viranomaisten vastatoimenpiteet on tehnyt yakuzojen elämästä vaikeata ja siten vähemmän houkuttelevalta nuorison silmissä. Vielä vuonna 2006 30,6 % järjestöjen jäsenistä oli 30-ikäisiä. Viime vuonna vastaava prosenttiluku oli enää 14 %. Samoin 20-vuotiaitten määrä on laskenut samana aikavälinä 12,6 prosentista 4,3 prosenttiin. Vaikka yakuza-järjestöjen on vaikeata houkutella nuorempia jäseniä riveihinsä, niin nuorisorikollisjärjestöjen (kuten esimerkiksi bōsōzoku) jäsenmäärät ovat Japanissa kuitenkin lievässä kasvussa. Tämä ei välttämättä ole hyvä asia, koska niitten valvonta on vaikeampaa kuin yakuza-järjestöjen. Yakuzoista on muuten tunnettu filmitähti Kitano Takeshi sanonut että ”ainoa ero yakuzojen ja politiikkojen välillä on, että yakuzat tietävät tekevänsä väärin”!

R.R. 24.8.2020