Yhdistyksestä

Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry (JKY) on perustettu vuonna 1978. Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tutuksi japanilaista kulttuuria ja edistää sen tutkimusta Suomessa sekä tarjota suotuisat puitteet suomalais-japanilaiselle vuorovaikutukselle. Näissä puitteissa yhdistys pyrkii tarjoamaan jäsenilleen monipuolista Japaniin liittyvää ohjelmaa.

Kulttuuritilaisuudet

Yhdistys pyrkii vuosittain järjestämään esiintymistilaisuuksia Suomessa vieraileville japanilaisille taiteilijoille sekä luentoja jäsenkuntaa kiinnostavista, Japania koskevista kulttuuri- ym. ajankohtaisista asioista. Yhteistyössä eri tahojen kanssa yhdistys pyrkii tuomaan japanilaista kulttuuria esiin erilaisten Japani-tapahtumien yhteydessä.

Harrastuspiiritoiminta

Harrastuspiirit tarjoavat jäsenille pienemmissä ryhmissä mahdollisuuden aktiivisesti harrastaa japanilaisen kulttuurin eri muotoja. Yhdistyksessä toimii tai on toiminut, kiinnostuksesta riippuen, seuraavat piirit:

  • ikebana eli kukkienasettelu
  • shodo eli kalligrafia
  • japanilaisen ruoan valmistus
  • origami eli paperintaitto
  • japanilaiset elokuvat
  • japanilaiset miekat
  • Japanin kirjallisuus

Muita harrastuspiirejä muodostetaan jäsenkunnan toivomusten mukaisesti. Harrastuspiirit kokoontuvat yhdistyksen omassa toimitilassa Tomohimassa, osoite Wecksellintie 6 (Eira). Siellä on myös oma kirjasto, joka käsittää yli 1000 Japania koskevaa nidettä.  Kirjat ja siellä säilytettävät aikakauslehdet ovat yhdistyksen jäsenten lainattavissa.

Kieliopintojen tukitoiminta

Yhdistys järjestää Japanin kielen eriasteista kurssitoimintaa Tomohima toimitilassaan, tarjoten mahdollisuuksia japanin kielen, sekä kirjallisen että keskustelutaidon, harjoittamiseen. Yhdistyksen julkaisema japanin kielen oppikirja sanastoineen ja kasetteineen on yleisesti käytössä ympäri Suomea. Sitä täydentää vuonna 1998 ilmestynyt kirjoitusmerkkien ( kanjien ) sanakirja.

Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Neljästi vuodessa ilmestyy yhdistyksen jäsenlehti Tomo (ystävä), joka toimii jäsenten välisenä yhdyssiteenä ja tietojen välittäjänä. Lisäksi toimitetaan laajempaa, vuosittain ilmestyvää Hashi (silta) nimistä kulttuurijulkaisua. Yhdistys harrastaa myös muuta julkaisutoimintaa.

Muu toiminta

Jäsenten kiinnostusten mukaisesti yhdistys pyrkii järjestämään erilaisia yhteisiä tilaisuuksia. Pyrimme myös tarjoamaan jäsenille vierailukäyntejä Japaniin liittyviin näyttelyihin, teatteriin, oopperaan ja elokuviin. Yhdistys järjestää itsekin vanhojen ja uusien japanilaisten elokuvien videoesityksiä. Jäsenkunnan vapaamuotoisempaa yhdessäoloa ovat esimerkiksi perinteelliset uudenvuoden- ja kesäjuhlat sekä tietysti Japanin matkat.