Terveyskyselylomake

Sisätautien kyselylomake 内科問診票

Tämän monikieliseen lääketieteelliseen tietojenkeruulomakkeeseen pohjautuvan lomakkeen ovat laatineet yhdessä seuraavat tahot: Japanilaisen Kulttuurin Ystävät ry, Kansainvälinen Yhteisö Hearty Kōnandai ja Kanagawan Kansainvälisyyssäätiö. Lomaketta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoitusperiin. Lomakkeen laatijat eivät kanna minkäänlaista oikeudellista vastuuta lomakkeen käyttöön liittyvistä ongelmista.

この問診票は、フィンランド日本文化研究会が、NPO法人国際交流ハーティ港南台と公益財団法人かながわ国際交流財団が作成した「多言語医療問診票」を参考にして制作したものです。営利目的で使用することは禁止します。問診票の利用において生じた諸問題について制作者は一切の法的責任を負いません。

多言語医療問診票のホームページ