Seuraavat Japanin opetusministeriön apurahat ovat haettavina

MEXT RESEARCH STUDENT SCHOLARSHIP FOR 2018
Apuraha on tarkoitettu jatko-opintoihin tai tutkimustyöhön
japanilaisessa yliopistossa. Tieteenala on vapaa. Apurahan kesto on
hakijan valinnan mukaan puolitoista tai kaksi vuotta.

MEXT UNDERGRADUATE STUDENT SCHOLARSHIP FOR 2018
Apuraha on tarkoitettu perustutkinnon suorittamiseen japanilaisessa
yliopistossa. Tieteenalat: humanistiset tieteet sekä yhteiskunta- ja
luonnontieteet. Apurahan kesto on hakijan tieteenalasta riippuen 5 tai 7
vuotta.

Apurahojen viimeinen hakupäivä on keskiviikko 31.5.2017.

Lisätietoja Japanin suurlähetystön kotisivuilta:
http://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_fi/mext-scholarships.html