Keisarillisen Japanin Suomen-suurlähetystö ennen meitä

Suomen ja Japanin väliset viralliset diplomaattisuhteet voidaan karkeasti jakaa kahteen jaksoon, ennen ja jälkeen 2. maailmansotaa. Ensimmäinen jakso koostuu aikavälistä 1919-1944 ja toinen aikajakso vuodesta 1952 aina nykypäiviimme saakka. Tämä kirjoitus sisältää joitakin välähdyksiä Keisarillisen Japanin lähetystön vaiheista Suomessa tämän ensimmäiseen, kenties hieman vähemmän tunnetun jakson aikana.

Kuten tunnettua, niin Suomi ensimmäisenä avasi viralliset diplomaattisuhteet maittemme välillä lähettämällä Gustav Ramstedtin Suomen asiamieheksi Tokioon jo vuonna 1919. Ramstedt yritti Tokiossa kovasti vaikuttaa siihen, että myös Japani avaisi edustuston Helsinkiin. Japanin näkökulmasta Suomi ei kuitenkaan tuolloin ollut diplomaattisuhteiden prioriteettilistalla kovinkaan korkealla. Kuitenkin tehtiin Gaimushossa vuonna 1921 päätös, jonka mukaan Tukholmaan vuonna 1904 avatun lähetystön lähettiläs akkreditoitaisiin myös Helsinkiin. Syynä oli lähinnä kasvava mielenkiinto Neuvosto-Venäjän toimia kohtaan. Tietojen keräily katsottiin helpommin voitavan tehdä Helsingistä käsin. Tätä tehtävää suorittamaan lähetettiin Tukholmasta Helsinkiin diplomaattinen asianhoitaja (charge d’affairs). Ensimmäinen asianhoitaja Helsingissä oli 1. lähetystösihteeri Nihei Hioji. Hän asettui asumaan Itäiseen Kaivopuistoon 9 b (nykyään Itäinen puistotie). Tietenkin myös lähettiläät itse  kävivät Helsingissä, ainakin valtuuskirjan luovuttamisen yhteydessä. Ensimmäinen lähettiläs joka näissä asioissa vieraili Helsingissä oli Hata Ryutaro (lähettiläänä vuosina 1921-1925). Hänen seuraajansa Nagai Matsuzo toimi lähettiläänä Tukholmassa vuosina 1925-1928.  Tuona aikana katsottiin ilmeisesti Tokiossa että Suomesta käsin pitäisi tehokkaammin tarkkailla Venäjän sotilaspoliittisia aikeita. Olihan Suomi sitä paitsi vankasti anti-bolshevistinen maa kuten Japanikin. Siksi korotettiin vuonna 1927 Japanin diplomaattiedustus Suomessa. Tästä lähtien edustuston nimi oli: Legation du Japon, Helsingfors. Asianhoitajaksi lähetettiin aikaisemmin mm. Harbinissa ja Vladivostokissa Japanin vara-konsulina toiminut Gunji Tomomaru. Hän oli Japanissa mainetta niittäneen Kuriilien saarten kehittäjän, meriupseerin ja seikkailijan Gunji Shigetadan poika. Sosiaalinen Gunji pystyi  luomaan varsin laajan kontaktiverkoston Suomessa, mikä oli hyödyksi hänen seuraajilleen.  Vuosina 1927-1931 Suomessa asuva Gunji asui perheensä kanssa Eirassa osoitteella Ehrensvärdintie 1, mikä myös oli vaatimattoman konsulaatin osoite. Kesäisin perheellä oli vuokrattuna huvila Kauniaisissa. Gunji osasi sujuvasti puhua venäjää ja oli palvellut aikaisemmin varakonsulina sekä Khabarovskissa että Vladivostokissa. Venäjän kielen taito pidettiin tärkeänä myöhemminkin Suomeen lähetetyille japanilaisille diplomaateille. Vuonna 1931 Gunji siirrettiin uusiin tehtäviin ja tilalle tuli Ishii Ko, joka toimi asianhoitajana vuosina 1931-1932.

Mielenkiintoinen historiallinen kuriositeetti on että myöhemmin kuuluisaksi tullut valtiomies Yoshida Shigeru vuonna 1928 lyhyen ajan toimi ministerinä Japanin Tukholman lähetystössä, vastuualueenaan myös Suomi. Vuonna 1930 Shigeru nimitettiin suurlähettilääksi Italiaan ja vuonna 1936 Englantiin.  Varsinaisen elämäntyönsä hän kuitenkin teki sodan jälkeen ollessaan Japanin pääministerinä ja ulkoministerinä useaan otteeseen 1940-50 luvulla. Siinä ominaisuudessa Shigeru myös vuonna 1951 allekirjoitti rauhansopimuksen Amerikan kanssa (San Franciscon rauhansopimus).

Seuraava Suomeen akkreditoitu Japanin lähettiläs oli vuosina 1929-1933 lähettiläänä toiminut varakreivi Mushakoji Kintomo. Ruotsista hän sitten siirtyi Saksaan ja toimi Japanin Berliinin lähettiläänä vuosina 1934-1937. Tuona aikana hän Japanin puolesta neuvotteli ja 25.11.1936 allekirjoitti nk. Antikomintern-sopimuksen, johon myös Italia liittyi seuraavana vuonna (sopimuksen 5-vuotispäivänä vuonna 1941 myös Suomi liittyi Antikomintern-sopimukseen). Sodan jälkeen Mushakoji joutui miehittäjien toimesta disponibiliteettiin, mutta hän toimi vielä vuosina 1952-1955 Japani-Saksa seuran puheenjohtajana.

Viimeinen Japanin Ruotsin (ja Suomen) lähettiläistä ennen Helsinkiin avattavaa lähetystöä oli Shiratori Toshio, joka toimi lähettiläänä  vuosina 1933-1937.  Hän kävi Helsingissä antamassa valtakirjansa presidentille vuonna 1934. Shiratori nimitettiin vuonna 1938 Japanin Italian lähettilääksi ja siinä ominaisuudessaan hän oli keskeinen tekijä nk. Kolmivaltasopimuksen sopimisessa Japanin, Saksan ja Italian väillä vuonna 1940. Tämä sopimus sitoi nk. akselivallat yhteen ja myötävaikutti Japanin yllätyshyökkäyksen toteuttamiseen Pearl Harboriin 7.12. 1941. Shiratori palasi Japaniin vuoden 1940 lopulla ja toimi ulkoministeriön taustatekijänä sodan aikana. Japanin hävittyä sodan hän joutui syytettyjen penkille Tokion kansainvälisessä sotatuomioistuimessa ja hän sai hatarin perustein elinikäisen vankilatuomion. Hän kuoli Sugamon vankilassa vuonna 1949.

Ennen lähetystön avaamista Suomeen Japanin armeijan johto oli jo päättänyt lähettää oman edustajansa Suomeen. Tämä oli majuri Terada Seiichi, joka saapui Suomeen huhtikuussa 1934. Hän toimi varsin ponnekkaasti Suomen ja Japanin välisten suhteiden lujittamisen puolesta ja toimi mm. aktiivisesti vuonna 1935 perustetun Suomalais-Japanilaisen yhdistyksen piirissä, kuten hänen seuraajakin majuri Kato Yoshihide. Samoihin aikoihin paroni Mitsui Takaharu lahjoitti huomattavan summan Helsingin Yliopiston kirjastolle Japanilaisen instituutin ja kirjaston perustamista varten.  Suomalais-Japaniliselta yhdistykseltä saadun lisäavustuksen avulla saatiin kirjastolle vuonna 1936 hankituksi varsin laajan japaninkielisistä kirjoista koostuvan kokoelman, joka nykyään on osana kansalliskirjaston Japonica-kokoelmaa. Paroni Mitsuin rahasto on edelleen olemassa.

Vuonna 1936 Gaimusho vihdoin antoi luvan lähetystön avaamiseksi Helsinkiin. Virallisesti lähetystö aloitti toimintansa 1. marraskuuta 1936. Ensimmäisenä Keisarillisen Japanin Lähetystön lähettiläänä Suomessa toimi Sako Shuichi (1936-1938), joka Helsingissä otti tehtävänsä vastaan siihen asti Japanin asioita hoitavalta  Ichikawa Hikotarolta. Uusi lähettiläs asui aluksi edellisten asianhoitajien asunnossa osoitteella Puistokatu 11 B Eirassa. Kun seuraava suurlähettiläs sitten muutti uuteen residenssiin osoitteella Pohjoisranta 4 A 8 Kruunuhaassa (nk. Standertskjöldin talo), niin konsulaatin/kanslian osoitteeksi tuli Puistokatu 11 B. Lähetystö kuitenkin myöhemmin valitti että n. 2,5 km välimatka näitten toimipisteitten välillä teki toiminnasta hankalan ja vuonna 1943 kanslia siirtyi samaan osoitteeseen missä residenssikin sijaitsi. Myöhemmin Japanin sotilasattasea asui osoitteella Puistokatu 11 A.

Sakon ja hänen seuraajansa Sugishita Yujiron (1938-1940) toimiaikana Japanin lähetystössä Helsingissä työskenteli toinenkin mielenkiintoinen henkilö. Tämä oli Sugihara Chiune, joka toimi attaseana lähetystössä vuosina 1937-1939. Helsingistä hänet siirrettiin konsuliksi Riikaan Latviaan ja siellä hän niitti mainetta antamalla noin 6000 transit-viisumia lähinnä Puolasta paenneille juutalaisille pakolaisille. Näiden viisumien turvin nämä pakolaiset pääsivät Shanghaihin ja osaksi edelleen Japaniin, josta suurin osa sitten siirtyi Uudelle mantereelle. Tästä toiminnasta Sugihara on myöhemmin saanut nimen ”Japanin Schindler” ja hänet on kunnioitettu muistomerkillä mm. Tel Avivissa.

Kolmas Japanin lähettiläs oli Sakaya Tadashi, joka toimi lähettiläänä Suomessa vuoden 1940 lopusta aina lähetystön sulkemiseen saakka syyskuussa 1944. Hänellä oli kesäasunto Kauniaisissa sijaitsevassa Villa Hahlissa. Lähetystössä työskenteli tuolloin lähettilään lisäksi yksi lähetystöattasea sekä 2-3 sihteeriä. Sotilasattaseana toimi vuosina 1940-1944 eversti Onouchi Hiroshi.  Hänen apunaan oli 3-5 avustajaa, mukaan luettuna laivastoattasea. Tänä aikana suhteet Japani ja Suomen välillä olivat varsin lämpimät, taistelimmehan sodassa samalla puolella. Yhteistyö oli hedelmällinen varsinkin sotilastiedustelun puolella. Sotilasattasea ja hänen avustajat ylläpitivät tiiviit suhteet kollegoihinsa Suomen armeijassa (tästä yhteistyöstä on kirjoittaja kertonut artikkelissa Välähdyksiä Suomen ja Japanin sodanaikaisesta yhteistyöstä (1941-1944). Lippu ja Kunnia, Sotilasperinteen Seura  ry, Helsinki 2010). Kuitenkin se mutkikas tilanne, että Suomi soti Neuvostoliittoa vastaan, mutta Japani siinä vaiheessa ei, sekä Suomen varovaiset suhteet USA:han, jonka kanssa taas Japani oli sodassa, jonkin verran loi varjon muuten hyville suhteille.

Tässä yhteydessä on myös mainittava että Suomen tunnustettua Mantsukuon keisarikunnan 18.7.1941 niin myös Mantsukuo joulukuussa 1941 akkreditoi suurlähettilään Suomeen. Hän oli Berliinistä käsin toimiva Lü I-Wen (vastaavasti Suomen Tokion lähettiläs Gustaf Idman akkreditoitiin toimimaan erikoislähettiläänä Mantsukuossa).

Japanin Suomen lähetystö hoiti tietenkin ulkomaan edustustoille normaalia poliittista PR- sekä julkaisutoimintaa Suomessa. Lähetystöllä oli sanomalehtitoimisto, joka julkaisi tiedotteita sekä Suomen että Saksan kielellä (viimeksi mainittu nimellä Mitteilung der Presse-Abteilung, Dai-Nippon Gesandschaft). Mutta myös kulttuurisuhteita pyrittiin lähetystön puolelta vaalimaan. Helmikuussa vuonna 1941 solmittiin lähetystön ja Helsingin Yliopiston välillä sopimus, joka sisälsi mm. Japanin kulttuuria koskevan luentosarjan pitämistä yliopistossa. Tämän sopimuksen puitteissa myös ensimmäinen vieraileva Japanin kielen ja kulttuurin lehtori kutsuttiin Japanista Suomeen. Hän oli professori Kuwaki Tsutomu, joka piti luentoja yliopistossa aina jatkosodan päättymiseen sakka.

Osoituksena maittemme välisistä lämpimistä suhteista mainittakoon myös, että lähettiläs Sakaya Tadashi marraskuussa vuonna 1943 pyysi lupaa istuttaa 6-8 lehmusta Kruununhaassa Pohjoisranta 4:ssä sijaitsevan lähetystön ulkopuolelle. Tätä lahjoitusta muistuttamassa on lehmusrivistön alkupäässä paikalla muistokivi, jossa kahdella kotimaisella kielellä kerrotaan lehmusten historiasta. Välillä kivi on ollut hakoteillä ja asetettiin lopullisesti paikalle vasta vuonna 1982.

Tavanomaisen diplomaattikäytännön mukaisesti japanilaisillekin lähettiläille myönnettiin Suomen lähettiläsuran päätyttyä sopivan arvoasteisen kunniamerkin. Lähettiläille tämä merkitsi Suomen Valkoisen Ruusun Suurristi (SVR SR) ja lähetystön muulle henkilökunnalle tavallisesti SVR R I tai joissakin tapauksissa SVR K I. Ainoa lähettiläs jolle kunniamerkkiä todennäköisesti ei myönnetty, oli lähettiläs Sakaya, joka joutui poistumaan Suomesta erikoisissa olosuhteissa vuonna 1944. Japanin ja Suomen vastavuoroisesti myönnettyihin kunniamerkkeihin toivon vielä voivani palata erillisellä kirjoituksella.

Asiakirjoista löytyy lopuksi mielenkiintoinen tieto siitä, että Japani suunnitteli vielä vuonna 1943 lähettilään vaihtamista. Sillä 21.4.1943 japanilainen osapuoli pyysi agrementtiä uudelle lähettiläälle. Tämä oli Nankingissa lähetystöneuvoksena toiminut Nakamura Tyoichi. Tästä vaihdosta ei kuitenkaan tullut mitään, todennäköisesti yhä vaikeamman sotatilanteen takia, joka varsin tehokkaasti esti henkilöitten kuljettamista Japanista Eurooppaan.

Nämä muutokset maailmanpolitiikassa ja sotatilanteessa romuttivat lopuksi myös kaikki aikeet Japanin ja Suomen välisten hyvien suhteiden edelleen kehittämisestä. Suomen asema sodassa kävi kestämättömäksi ja Suomi joutui 19. syyskuuta 1944 tekemään erillisrauhan Neuvostoliiton kanssa. Muutama päivä myöhemmin Suomi virallisesti ilmoitti Japanin lähetystön ministerille, että Suomi katkaisee diplomaattisuhteet Japaniin.  Syynä tähän oli Englannin ehdoton vaatimus. Tämä tosiasia myös epävirallisesti ilmoitettiin Japanin suurlähettiläälle. Lähetystön omaisuus ja jäljellä oleva arkisto luovutettiin Japanin hallituksen toivomuksesta suojeluvaltiona toimivalle Ruotsin lähetystölle, joka täten huolehti lähetystön henkilökunnasta sekä Suomessa asuvista japanilaisista kansalaisista. Myöhemmin lähetystön omaisuus siirrettiin Amerikan ja osittain Neuvostoliiton edustustoille.  Hieman myöhemmin päätettiin myös lopettaa Suomalais-Japanilaisen yhdistyksen toiminta. Viimeisenä toimenpiteenä lähetystön henkilökunta joutui poistumaan maasta. Lähettiläs Sakaya ja suurin osa henkilökunnasta palasi täten Japaniin Trans-Siperialaista rautatietä pitkin. Vasta vuonna 1953 Japani avasi uudelleen pääkonsulaatin Suomessa, joka vuonna 1958 jälleen korotettiin lähetystöksi.

Ronny Rönnqvist

Lähteet:

UM:n arkisto, Le Corps Diplomatique a Helsingfors, Suomen Valtiokalenteri

Juttu on julkaistu alun perin Tomo-lehdessä 1/2011